De SL-42 is uitgerust met een zogenaamde pulskor.

Deze kor zweeft ca. 40 cm boven de zeebodem en is voorzien van stroomdraden die elektrische pulsen afgeven aan de vissen op de bodem.
Deze vissen schrikken van de pulse en worden het net in gejaagd.
Door de stroomsterkte aan te passen, kan er selectief op visgrootte gevist worden. Ongewenste bijvangst wordt zo gereduceerd.